Tantestületünk 2018/19

A GAZDAGRÉT-CSIKIHEGYEK ÁLTALÁNOS ISKOLA TANTESTÜLETE ÉS A NEVELŐ-OKTATÓ

MUNKÁT SEGÍTŐ MUNKATÁRSAI

 

 

 

Név

Tanított tantárgy

Beosztás

Bruckner László

biológia, testnevelés, pedagógia - 8.a

igazgató, tanár, közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus

Devecseri Noémi

angol nyelv, 4.b, 7.évfolyam, 8.b

igazgatóhelyettes, tanár

Ziacsikné Sánta Éva

könyvtár, pedagógia

igazgatóhelyettes, tanár, közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus

Adler Erzsébet

napközi – 5. évfolyam

tanár

Angyalné Földi Anett

környezetismeret, magyar nyelv és irodalom, ének-zene, etika, napközi

tanító, 4.b osztályfőnöke

Ariné Kónya Márta

magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, ének-zene, napközi

tanító, 3.a osztályfőnöke

Baktainé Koritsánszky Laura

magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, etika, vizuális kultúra, napközi, testnevelés

tanító, 4.c osztályfőnöke

Bocsi Nóra

néptánc – 1.b, 1.c, 2.b, 3.b, 3.c

tanító

Borsos Szabó Melinda

magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, ének-zene, etika, napközi

tanító, 3.b osztályfőnöke

Csépke Andrásné

magyar nyelv és irodalom, etika, ének-zene, technika-életvitel és gyakorlat, testnevelés, napközi

tanító, szakvizsgázott pedagógus, 1.a osztályfőnöke

Csipszer János

testnevelés/judo – 1a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.c, 8.b

tanár

Csovelák Edit

vizuális kultúra – 5. 6. 7. 8. évfolyam

tanár

Dávid Gyuláné

angol nyelv – 3.a, 5. b, 6. évfolyam

tanár

Erőss Anikó

matematika, vizuális kultúra, technika-életvitel és gyakorlat – 4.a

matematika, technika-életvitel és gyakorlat – 4.c

tanító, 4.a, 4.c

Fábry Noémi

magyar nyelv és irodalom, matematika, technika-életvitel és gyakorlat, környezetismeret, testnevelés, napközi – 1.c

hon- és népismeret 5. évf.

tanító, 1.c osztályfőnöke

Farsang Mária

napközi – 4.a

tanító

Fehérvári László

természetismeret, földrajz, biológia, természettudományos gyakorlat – 5-6-7-8. évf.

tanulószoba – 6-8.évf.

tanár, 7.a osztályfőnöke

Gyalog Zoltán

testnevelés

1.a, 3.c, 5a., 6.a, 7.a

tanár, 5.a osztályfőnöke

Jakab Katalin

testnevelés 3.b, 4.a, 5.b, 7.b, 8.b,

etika 5.b, 6.b, 7.a

tanár, 5.b osztályfőnöke

testnevelés munkaközösség vezető

Jakab László

technika-életvitel és gyakorlat - 5-6-7. évfolyam, természetismeret – 5.b, 5.c

tanulószoba 6-8. évf.

tanár

Kapcsándi Istvánné

magyar nyelv és irodalom, etika, ének-zene, környezetismeret, napközi

tanító, 4.a osztályfőnöke

Karnis Józsefné

fejlesztő pedagógia

1-8.évfolyam

fejlesztő pedagógus, szakvizsgázott pedagógus

Kissné Lávay Nicolette

magyar nyelv és irodalom, környezet, ének-zene napközi

tanító, 3.c osztályfőnöke

az ÖKO munkaközösség vezetője

Kollarik-Kovács Dominika

angol 2.a, 4.c,

5-6-7-8.évfolyam

tanár, 5.c osztályfőnöke

az osztályfőnöki munkaközösség vezetője

Kovács András

magyar nyelv és irodalom, történelem - 5.b, 6.b 7.a, 7.b, 8.a

tanár, 7.b osztályfőnöke

Lukácsa Lászlóné

napközi – 4.a, 4.c

tanító

Mátó Katalin

magyar nyelv és irodalom, ének-zene, napközi

tanító, 2.b

Merkely Dániel

testnevelés –

2.a, 2.b, 3.a, 4.c, 5.c, 6.b

tanár, 6.b osztályfőnöke

Nagyné Fogas Ildikó

matematika, vizuális kultúra, környezetismeret, testnevelés, napközi

tanító, 2.a

alsós munkaközösség vezető

Podlussányné Vincze Valéria

matematika, testnevelés, vizuális kultúra, technika-életvitel és gyakorlat, napközi

tanító, 4.b

Pongráczné Derda Diána

angol – 4.a, 5-6-7-8. évfolyam

tanár

Dr. Rembeczkiné Várkonyi Judit

matematika, magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, ének-zene, vizuális kultúra, technika-életvitel és gyakorlat, etika, testnevelés, napközi

tanító, 1.b osztályfőnöke

Revuczky Katalin

matematika, környezetismeret, testnevelés, technika-életvitel és gyakorlat, etika, vizuális kultúra, napközi – 2.b

vizuális kultúra – 3.b

tanító, 2.b osztályfőnöke

gyermekvédelmi felelős alsó tagozaton

Roderné Bóta Tünde

ének-zene, 1.c, 2.a, 5-6-7-8. évfolyam,

mozgókép és médiaismeret 8.a, 8.b

etika 5.a, 6.a, 7.b, 8.a

tanulószoba 6-8. évf.

tanár, szakvizsgázott pedagógus

Rozsnyai Kamilla

biológia, kémia

7-8. évfolyam, tanulószoba 6-8. évf.

tanár

tanulószoba vezető

Szabó Bálintné

ének-zene, napközi

tanító, 4.c

Szalai Ferenc

magyar nyelv és irodalom – 6.a, 8.a

történelem - 5.b, 6.a

könyvtár

tanár, könyvtárvezető, 6.a osztályfőnöke

gyermekvédelmi felelős felső tagozaton

Szegedi Zsuzsanna

informatika – 5-6-7-8. évfolyam

tanár

Szendrőiné Szabó Andrea

matematika, fizika,

 7-8. évfolyam

tanár

Székely Erika

matematika – 5, 7, 8. évfolyam,

fizika 8.b

tanár

Szojka Andrea

magyar nyelv és irodalom, etika, technika-életvitel és gyakorlat, testnevelés, napközi

tanító, 2.a osztályfőnöke

Szögi Gábor

matematika, fizika,

6-7-8. évfolyam

tanár, 8.a osztályfőnöke

reál munkaközösség vezető

Tamási Dorottya

matematika, környezetismeret, vizuális kultúra, napközi

tanító, 1.a

Toma László

testnevelés, napközi

tanító, 1.b

Trajtler Boglárka

matematika, testnevelés, technika-életvitel,és gyakorlat, napközi – 3.b

angol nyelv – 1.a

tanító, 3.b

Udvarhelyiné Juhász Anikó

matematika, vizuális kultúra, technika-életvitel, gyakorlat, testnevelés, etika, napközi

tanító, 3.c

Vadas Ilona

magyar nyelv és irodalom 5.a, 5.c, 8.b

történelem 5.a, 5.c, 7.a, 8.b,

etika – 5.c, 8.b

tanár, 8.b osztályfőnöke,

szakvizsgázott pedagógus,

humán munkaközösség vezető

Venczelné Tóth Gabriella

etika, vizuális kultúra, napközi

tanító, 1.c

Vitéz-Mohácsi Kornélia

matematika, etika, környezetismeret, technika-életvitel és gyakorlat, napközi

tanító, 3.a

napközis munkaközösség vezetője

 

 

 

Nevelő/oktató munkát segítők:

Iskolapszichológus: Heisz Lívia

Titkárság: Francsics Diána, Sánta Andrásné Kiss Réka

Pedagógiai asszisztens: Rékai Ágnes