Tisztelt Szülő!
 
Tájékoztatom, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter mint a Magyar Állam képviselője a Groupama
Biztosító Zrt.-vel , az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott balesetbiztosítási szerződést
kötött.
 
A Korm. rendelet 1.§- a értelmében baleset-biztosításban részesül minden Magyarország területén
állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától, 18. életéve
betöltésének napjáig.
 
A területileg illetékes ügyfélszolgálati iroda a Gazdagréti tér 7 szám alatt található.
 
telefonszámuk: +36 1 248-0036 és +36 1 361-0091
 
Bruckner László intézményvezető